Oblicz składkę Aviva Commercial Union »

Ubezpieczenie Assistance w AVIVA

Każdy z nas potrzebuje pomocy nie koniecznie psychologa, lecz mechanik czy holowanie przyda nam się nie raz jeżeli posiadamy samochód. Ubezpieczenie Assistance w Aviva Comercial Union uchroni nas od niemiłych konsekwencji przeróżnych awarii oraz zapewni pomoc zarówno w naprawie jak i dotarciu do celu w przypadku niemożności naprawy samochodu na miejscu.

Aviva to ubezpieczyciel przestrzegający swoich reguł. Wcześniejsza nazwa ubezpieczyciela to Commercial Union. Spółka przeszła tak zwany proces rebrandingu i od niedawna nazywa się Aviva.

Co obejmuje ubezpieczenle Assistance w Aviva?

Aviva oferuje organizację pomocy oraz pokrycie kosztów tej pomocy, co oznacza, że w tym ubezpieczeniu nie jest wypłacane odszkodowanie lecz bezpośrednio refundowane koszty pomocy dla podmiotów udzielających jej Tobie. Aviva oferuje pomoc polegającą na udzieleniu informacji przed rozpoczęciem podróży pojazdem, a także w czasie jej trwania, udzielenia medycznej pomocy informacyjnej oraz pomocy gdy nastąpi awaria lub unieruchomienie Twojego pojazdu w wielu przypadkach.

Cztery warianty ubezpieczenla Assistance w Aviva.

Aviva oferuje nam pomoc Assistance w czterech różnych wariantach.

  • Wariant Podstawowy Assistance – pomoc z zakresu unieruchomienia pojazdu otrzymasz w przypadku kolizji z innymi pojazdami, przedmiotami czy przeszkodą, osobami lub zwierzętami, a także w przypadku uszkodzenia przedniej szyby pojazdu. Ubezpieczyciel w tym wariancie zorganizuje i pokryje koszty holowania pojazdu, rozładunki i załadunku do najbliższego ASO lub miejsca wskazanego przez ubezpieczonego znajdującego się bliżej niż Autoryzowany Serwis Obsługi wskazany przez Avivę. Aviva zapłaci także za parkowanie pojazdu na strzeżonym parkingu do równowartości dwudziestu euro.

Ubezpieczony otrzyma także informacje dotyczące sieci warsztatów naprawczych w pobliżu miejsca zdarzenia, a także o wymiarze czasowym w jakim pracują owe serwisy. Wariant podstawowy w swoich usługach zawiera także dostęp do informacji medycznej dostępnej przez telefon: placówki medyczne, działanie leków, postępowanie w przypadku złamań i innych uszkodzeń.

  • Wariant Rozszerzony Assistance – to pomoc w przypadku unieruchomiena pojazdu z powodu wypadku z innym pojazdem, przeszkodą lub przedmiotem, a także osobami lub zwierzętami. W przypadku zniszczenia przedniej szyby, pożaru, wybuchu lub działania innej siły przyrody, ubezpieczyciel również udzieli nam pomocy. Ubezpieczony może spodziewać się pomocy również w przypadku kradzież, rabunku czy innych aktów wandalizmu, a także jakiejkolwiek awarii powstałej w odległości większej niż czterdzieści kilometrów od miejsca zamieszkania wskazanego w umowie.

Ubezpieczyciel zorganizuje holowanie pojazdu do najbliższego ASO, parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym do równowartości pięćdziesięciu euro, udzielenia wszelkich potrzebnych informacji odnośnie serwisów znajdujących się w pobliżu, przewozu pasażerów i kierowcy do miejsca przeznaczenia lub miejsca zamieszkania i pokryje koszty za tą usługę do wysokości tysiąca euro. Jeżeli do awarii doszło w nocy w odległości większej niż czterdzieści kilometrów od miejsca parkowania uwzględnionego w umowie to ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty naprawy samochodu na miejscu lub jeżeli w przeciągu godziny nie uda się naprawić pojazdu, ubezpieczyciel pokryje koszty holowania do najbliższego ASO. Wariant Rozszerzony ubezpieczenla Assistance posiada także usługę medycznej pomocy telefonicznej.

  • Wariant Maksymalny Assistance – Jest na najbardziej opcjonalna wersja ubezpieczenla Assistance w Aviva. Obejmuje ono pomoc na drodze, pomoc dodatkową przy otwieraniu pojazdu, a także dostarczeniu paliwa jeżeli skończy się ono w drodze, pomoc medyczną oraz pomoc w przypadku awarii samochodu.

Pomoc na drodze otrzymamy jeżeli dojdzie do kolizji z innym pojazdem, przeszkodą czy przedmiotem, a także człowiekiem lub zwierzęciem, dojdzie do uszkodzenia przedniej szyby, pożaru, wybuchu lub innych szkód wyrządzonych przez siły przyrody, a także w przypadkach kradzieży, rozbojów czy innych aktów wandalizmu. Pomoc jaka otrzyma ubezpieczony będzie całkowicie pokryta przez ubezpieczyciela (Aviva), polega na: holowaniu pojazdu do najbliższego ASO, parkowania ubezpieczonego pojazdu na parkingu strzeżonym do wysokości pięćdziesięciu euro, zorganizowane noclegu dla kierowcy oraz pasażerów do maksymalnie dwóch dób w maksymalnie trzygwiazdkowym hotelu, przewóz kierowcy i pasażerów do celu podróży lub miejsca zamieszkania ( do wartości 1,5 tysiąca euro), złomowania pojazdu i wszelkich informacji dotyczących przepisów w danym kraju. Ubezpieczyciel zobowiązuje się przewieźć nieletnie osoby będące pasażerami pojazdu w którym kierowca lub pasażerowie ponieśli śmierć lub zostali niezwłocznie hospitalizowani, zorganizowanie tłumacza przez telefon, który pomoże nam się porozumieć z osobami nie znającymi języka polskiego.

Pomoc Dodatkowa przysługująca w ramach maksymalnego wariantu ubezpieczenla Assistance to otwarcie pojazdu w przypadku gdy utracimy kluczyki, zatrzaśniemy je lub ulegną one uszkodzeniu. Ubezpieczyciel dostarczy także niezbędne do kontynuowania podróży paliwo, jednak koszty zakupu paliwa pokrywasz z własnej kieszeni.

W tym wariancie możemy spodziewać się nie tylko medycznej pomocy informacyjnej lecz także profesjonalnego zorganizowania pomocy medycznej w przypadku kolizji pojazdu, kradzieży czy innych aktów wandalizmu, pożaru, wybuchu i innych sytuacji wynikających z działania sił natury. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zorganizowania oraz pokrycia kosztów hospitalizacji kierowcy orz pasażerów, transport medyczny do placówki medycznej  lub miejsca zamieszkania jeżeli stan zdrowa poszkodowanych pozwala na to. Ubezpieczyciel organizuje także trzydniowy pobyt w trzygwiazdkowym hotelu jeżeli sytuacja tego wymaga, a także transport zwłok do Polski i pokrycie wszystkich opłat z tym związanych. Zakres udzielanej nieodpłatnie pomocy stanowi równowartość pięciu tysięcy euro, niezależnie od ilości osób poszkodowanych.

  • Wariant Navi Assistance – wariant ten obejmuje pomoc na drodze tak jak w ubezpieczeniu Assistance w wariancie maksymalnym, podobnie jest z pomocą dodatkową i medyczną pomocą informacyjną.

W tym ubezpieczeniu znajdziemy też pomoc w przypadku awarii polegającą na holowaniu pojazdu do najbliższego ASO i udzielenia wszelkich niezbędnych informacji na tema sieci warsztatów naprawczych. Zakupienie i sprowadzenie potrzebnych części zamiennych do naprawy pojazdu. Części są dostarczane na koszt ubezpieczyciela lecz ich koszt pokryw ubezpieczony. Wariant Navi Assistance pozwala na uzyskanie pomocy niezależnie od odległości zdarzenia od miejsca wskazanego w umowie.

Pomoc Informacyjna to usługa, którą docenią szczególnie ci, którzy wiele podróżują. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do udzielenia informacji, przed rozpoczęciem zarówno jak i w trakcie trwania podróży, na temat: trasy lub drogi dotarcia do celu podróży, natężenia ruchu na trasie, innych opcjach trasy, ubezpieczyciel udzieli nam także informacji na temat warsztatów i sklepów z częściami motoryzacyjnymi, stacji paliw w pobliżu trasy oraz gdzie znajdują się stacje kontroli pojazdów. Ubezpieczyciel może także przesłać informację dotyczące współrzędnych dotyczących takich miejsc jak chociażby warsztaty naprawcze, stacje paliw, stacje kontroli. Informacja ta zostanie wysłana SMS dzięki czemu łatwo będziemy mogli wprowadzić te dane do urządzenia nawigacyjnego.

Czego nie obejmuje ubezpieczenle Assistance i jaki jest zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela?

Limity odpowiedzialności są górnymi granicami do jakich ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć koszty, każde zdarzenia ma określone górne limity. Przeliczenie na inną walutę jest tworzone na podstawie średniego kursu w dniu zdarzenia. Kursy które wykorzystuje ubezpieczyciel są publikowane przez Narodowy Bank Polski.

Ubezpieczenie Assistance Aviva w każdym z wariantów nie uwzględnia:

  • Pokrywania kosztów części zamiennych użytych do naprawy pojazdu
  • Kosztów dostarczonego paliwa
  • Udzielenie pomocy w sytuacjach wynikłych z udziału w rajdach samochodowych czy jazdach konkursowych pojazdu
  • Jeżeli ubezpieczony zorganizuje pomoc na własną rękę, ubezpieczyciel nie będzie musiał zwrócić kosztów

Więcej informacji znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Dodatkową opcją o jaką można wykupić to pojazd zastępczy, oczywiście za dodatkową opłatą. Pojazd zastępczy otrzymamy na określony w umowie okres w przypadku gdy do awarii lub zdarzenia doszło na drodze i otrzymaliśmy usługi z zakresu pomocy na drodze. Pojazd zastępczy otrzymasz maksymalnie przed upływem dwudziestu czterech godzin po zgłoszeniu wniosku. Ubezpieczyciel pokrywa koszty wynajmu i zwraca nam kaucję jeżeli taka była wymagana przez wypożyczalnię. Wszelkie koszty eksploatacyjne pokrywasz z własnej kieszeni (na przykład koszt paliwa, odstawienia pojazdu po upływie czasu).

Pełne OC + AC
już od 574 pln

Axa Kalkulator
Axa
Axa


Polecamy: 9 na 10 kierowców wybiera Axa