Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ

i/a__.gif

Wybierasz się w zagraniczną podróż, ale nie chcesz wydawać pieniędzy na zakup ubezpieczenla turystycznego? Jeśli tak, to wiedz, że możesz się zabezpieczyć w inny sposób, a mianowicie poprzez Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Dzięki niej bez żadnych przeszkód można podjąć leczenie na terenie dużej liczby europejskich krajów.

Kraje w EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczeniowa jest wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia i pozwala na korzystanie z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak w krajach, na terenie których ona obowiązuje, czyli: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy. Warto zauważyć, że wśród wymienionych państw nie ma Chorwacji, mimo tego, że jest ona często wybieranym celem wycieczek Polaków.

Dla kogo EKUZ

O otrzymanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia zdrowotnego mogą ubiegać się osoby mające zagwarantowane ubezpieczenle w ramach NFZ wraz z najbliższą rodziną, które zamierzają odbyć podróż do wymienionych wyżej krajów. Cel podróży może być:

  • edukacyjny (studia, szkoła, kursy, szkolenia itd.),
  • turystyczny (wakacje, wycieczka, kolonie itd.),
  • służbowy (podróż służbowa, konferencja, sprzedaż towaru itd.),
  • rodzinny (odwiedzenie rodziny albo znajomych),
  • związany z pracą (wykonywanie obowiązków służbowych zagranicą).

Jak zdobyć EKUZ

W celu otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego trzeba złożyć odpowiednie podanie w Oddziale Wojewódzkim albo w Delegaturze NFZ, który podlega pod rejon naszego zameldowania. Tego typu podanie można otrzymać w tych instytucjach lub też znaleźć na stronie Narodowego Fundusz Zdrowia. Do wypełnionego podania powinno się dołączyć odpowiednie załączniki, a także dokumenty mogące być potwierdzeniem, że opłacamy składki z tytułu ubezpieczenla zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia. Wszystkie te dokumenty należy dostarczyć do swojego oddziału NFZ osobiście, za pomocą poczty lub poprzez faks. Decyzja o przyznaniu karty jest przeważnie podejmowana tego samego dnia, w którym dostarczyło się dokumenty. Komplikacje mogą pojawić się tylko wówczas, gdy osoba składająca wniosek nie płaciła regularnie składek do NFZ z tytułu ubezpieczenla zdrowotnego.

Jak długo obowiązuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

To, jak długo ważna będzie karta EKUZ, zależy od celu podróży oraz od naszego statusu. Rozważmy zatem wszystkie przypadki.

  • wyjazd do pracy: karta ważna do momentu rozpoczęcia pracy,
  • cel edukacyjny: karta ważna do końca danego semestru lub całego roku szkolnego albo akademickiego,
  • bezrobotni: w sytuacji, gdy kartę otrzymał bezrobotny, jest ona ważna przez okres 30 dni,
  • turysta: jeżeli celem podróży jest zwiedzanie jakiegoś kraju, wypoczynek lub odwiedzenie rodziny albo znajomych, karta obowiązuje przez 2 miesiące,
  • emeryci i renciści: w przypadku emerytów i rencistów EKUZ obowiązuje 5 lat.

Co daje EKUZ

Jak mówi NFZ, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego pozwala na korzystanie z opieki zdrowotnej na terenie państw objętych kartą w takim zakresie, aby możliwe było dalsze kontynuowanie podróży. Jednocześnie bardzo wyraźnie jest zaznaczone, że karta nie pozwala na wyjazdy w celach leczniczych, dlatego nie można jej wykorzystywać jako zamiennik dla usług świadczonych przez NFZ. Warto również odnotować, że karta umożliwia korzystanie wyłącznie z publicznych placówek leczniczych, a jeżeli mimo to żądają one opłat za jakieś świadczenia, EKUZ nie refunduje ich, dlatego trzeba je uregulować we własnym zakresie.

EKUZ a ubezpieczenle turystyczne

Mówiąc o Europejskiej Karcie Ubezpieczenie Zdrowotnego, nie sposób nie porównać jej do zwykłego ubezpieczenla turystycznego. Może nawet pojawić się pytanie, czy w ogóle warto wykupywać takie ubezpieczenle, skoro EKUZ jest za darmo? Otóż warto,  ponieważ EKUZ nie gwarantuje takiego zakresu ochrony jak ubezpieczenle. Dzięki tej karcie nie da się uzyskać zwrotu kosztów leczenia lub transportu medycznego.  Jest więc ona przydatna, ale bez wątpienia nie zastępuje ubezpieczenla turystycznego.

Wyrobiłem EKUZ, ale nie mam przy sobie karty

W sytuacji, gdy jesteśmy zmuszeni do skorzystania z opieki zdrowotnej na terenie obcego kraju i wyrobiliśmy sobie kartę EKUZ, ale zapomnieliśmy jej wziąć ze sobą, nie powinniśmy się martwić. Wówczas należy zadzwonić lub wysłać faks do oddziału NFZ, w którym wyrabialiśmy EKUZ, a jego pracownicy dostarczą potwierdzenie do placówki, w której się leczymy. Jeżeli z jakichś względów nie udało sie połączyć z NFZ, a mimo to pomoc medyczna zostanie nam udzielona, musimy opłacić ją z własnej kieszeni. Na szczęście po powrocie do Polski można ubiegać się o zwrot kosztów, dlatego zagranicą należy dopilnować wszelkich formalności i zdobyć dokumenty potwierdzające, że zapłaciliśmy za leczenie w publicznej placówce.

Pełne OC + AC
już od 574 pln

Axa Kalkulator
Axa
Axa


Polecamy: 9 na 10 kierowców wybiera Axa