Domowe assistance

i/a__________________________________________________.jpg

Domowe ubezpieczenle assistance jest raczej mało popularne, lecz mimo to okazuje się bardzo pomocne w różnego rodzaju sytuacjach, w których tej pomocy się potrzebuje. Jaki jest jego zakres, czy jest ono opłacalne, na co można liczyć w jego ramach i ile kosztuje - tego dowiesz się z lektury poniższego artykułu.

Zakres ochrony domowego assistance

Ubezpieczenie assistance dla domu i mieszkania jest z reguły oferowane jako dodatek do podstawowej oferty polisy mieszkaniowej i obejmuje ono następujące świadczenia:

  • zorganizowanie pomocy w sytuacji, gdy z powodu szkód (zalanie, kradzież, wichura, grad, obsunięcie ziemi, powódź itd.), których konsekwencje obejmuje ubezpieczenle, mieszkanie zostanie uszkodzone i uniemożliwia normalne funkcjonowanie w nim,
  • zorganizowanie opieki medycznej, jeżeli z powodu nieszczęśliwego wypadku lub włamania mieszkańcy będą zmuszeni do jej podjęcia,
  • zorganizowanie miejsca pobytu (hotel, lokal zastępczy), jeżeli mieszkanie w domu jest niemożliwe,
  • udzielenie mieszkańcom informacji na temat dostępności placówek użyteczności publicznej, takich jak apteki, szpitale czy przychodnie,
  • przetransportowanie przedmiotów znajdujących się w domu do miejsca, w którym będą one bezpieczne,
  • udzielenie pomocy przy pracach naprawczych w razie pojawienia się szkód (wynajęcie hydraulika, dekarza, ślusarza, szklarza, elektryka itd.).

Co zrobić w razie szkody

Jeżeli ma się wykupione ubezpieczenle assistance i pojawiła się szkoda, której konsekwencje obejmuje polisa, zanim podejmiemy jakiekolwiek działania, najpierw powinniśmy skontaktować się z przedstawicielem Towarzystwa Ubezpieczeniowe i poinformować o zaistniałej sytuacji. Pod żadnym pozorem nie należy we własnym zakresie dokonywać żadnych napraw, oczywiście jeżeli nie jest to konieczne, bo w sytuacji pożaru czy zalania powinniśmy jak najszybciej zminimalizować ryzyko. Cena domowego assistance nie jest wygórowana, ponieważ zaczyna się już od kilkunastu zł rośnie. Oczywiście rośnie ona wraz z poszerzeniem zakresu ubezpieczenla, lecz i tak nie są to niebotyczne kwoty.

Pełne OC + AC
już od 574 pln

Axa Kalkulator
Axa
Axa


Polecamy: 9 na 10 kierowców wybiera Axa