Co zrobić po szkodzie, aby dostać odszkodowanie

i/a_____________________________________________.jpg

Hipotetyczna sytuacja: włamano Ci się do mieszkania lub powstał w nim pożar albo zalano je, w wyniku czego poniosłeś duże straty, ale na szczęście lokal jest ubezpieczony. Jesteś w miarę spokojny, lecz nie wiesz, co robić, aby nie przekreślić szans na otrzymanie ubezpieczenla.

Mamy nadzieję, że nigdy nie znajdziesz się w podobnej sytuacji, jednak wiemy również, że życie jest bardzo nieprzewidywalne i w zasadzie każdego może spotkać coś podobnego. Rozważmy zatem dwa schematy zachowania - pierwsze po włamaniu i kradzieży, a drugi po zalaniu, pożarze, wichurze lub innym wypadku losowym.

Co zrobić po kradzieży mieszkania

 1. Zadzwoń na policję i do ubezpieczyciela.
 2. Przed przyjazdem funkcjonariuszy i przedstawicieli Towarzystwa Ubezpieczeniowego nie dokonuj żadnych zmian w mieszkaniu - niczego nie przesuwaj, nie naprawiaj, nie sprzątaj ani nie wyrzucaj. Zostaw nieruchomość dokładnie w takim stanie, w jakim ją zastałeś po włamaniu.
 3. Od funkcjonariuszy policji zdobądź dokumenty poświadczające o tym, że zgłosiłeś zdarzenie.
 4. Sporządź spis przedmiotów, które zostały skradzione lub zniszczone. Postaraj się określić ich wartość, jaką mogły mieć w momencie kradzieży, a także udowodnij, że byłeś ich właścicielem. W tym celu przygotuj paragony potwierdzające zakup skradzionych lub zniszczonych przedmiotów, zdobądź zdjęcia pokazujące te przedmioty w Twoim mieszkaniu lub film, na którym je widać.
 5. Ze wszystkimi dokumentami udaj się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego i cierpliwie czekaj na wycenę szkód.

Co robić przy wypadkach losowych

 1. Zadzwoń do odpowiednich służb ratunkowych (policja, straż pożarna, pogotowie gazownicze itd.) i do ubezpieczyciela.
 2. Od funkcjonariuszy służb ratunkowych zdobądź dokument, który jest potwierdzeniem, że została podjęta interwencja.
 3. W miarę możliwości staraj się ograniczyć straty, czyli np. w razie pożaru ugaś go, jeśli to możliwe, a w przypadku zalania zatamuj źródło wody.
 4. Nie naprawiaj niczego ani nie zmieniaj położenia przedmiotów, które uległy zniszczeniu lub zepsuciu. Po interwencji mającej na celu zmniejszenie szkód zostaw mieszkanie w takim stanie, w jakim je zastałeś.
 5. Jeżeli szkoda powstała w wyniku zalania mieszkania przez sąsiada, zdobądź od niego oświadczenie będące przyznaniem się do winy.
 6. Podobnie jak w przypadku kradzieży, sporządź spis przedmiotów, które uległy zniszczeni i wyceń ich wartość, a następnie postaraj się udowodnić, że do Ciebie należały, robiąc to w taki sposób jak w punkcie 4 poprzedniego podrozdziału.
 7. Wraz ze wszystkimi dokumentami udaj się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego i cierpliwie czekaj na wycenę szkody.
Pełne OC + AC
już od 574 pln

Axa Kalkulator
Axa
Axa


Polecamy: 9 na 10 kierowców wybiera Axa