Porównaj składki z Uniqa »

OC w UNIQA

Każdy właściciel pojazdu poruszającego się po publicznych drogach jest prawnie zobowiązany do podpisania umowy ubezpieczenla dotyczącego odpowiedzialności cywilnej, czyli popularnego ubezpieczenla OC. Osoba która spowoduje wypadek nie mając aktualnego ubezpieczenla w UNIQA musi liczyć się z koniecznością poniesienia wszelkich kosztów związanych z tą sprawą, a zapewne nie będą to małe koszty jeżeli poszkodowany doznał ciężkich obrażeń.  

Suma oraz zakres ubezpieczenla 0C UNIQA.

Suma gwarancyjna w UNIQA wynosi 600 tysięcy euro co stanowi idealne zabezpieczenie osoby ubezpieczonej przed ponoszeniem jakichkolwiek kosztów własnych w wyniku spowodowania wypadku. Z racji tej, że opisywana polisa jest obowiązkowa w Polsce także wszelkie zasady, określenia dotyczące praw i obowiązków oraz zakresu tego zabezpieczenia reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 roku.

0C obejmuje między innymi szkody wynikłe z ruchu ubezpieczonego pojazdu, które spowodowały śmierć poszkodowanego, uszkodzenie jego ciała lub rozstrój zdrowia. Obejmuje także szkody na mieniu, zarówno zniszczenia jak i całkowite uszkodzenia. Dotyczy także szkód powstałych przy wsiadaniu lub wysiadaniu z pojazdu, bezpośrednim jego załadowywaniu lub rozładowywaniu, a także podczas jego zatrzymania, garażowania lub postoju.  

Minimalne stawki sumy oc uniqa określane przez polską ustawę z 2003 roku wynoszą odpowiednio półtora miliona euro na szkody na osobie oraz trzysta tysięcy euro na szkód w mieniu.  

Okres ochrony oraz wysokość składki UNIQA.

Standardowy okres polisy obejmuje dwanaście miesięcy, a w niektórych przypadkach może być to krótszy okres lecz nie mniej niż trzydzieści dni. Warto też przypomnieć, że jeżeli zamierzamy zmienić ubezpieczyciela należy najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem starej umowy wypowiedzieć ją u ubezpieczyciela aby uniknąć zjawiska nazywanego „podwójnym ubezpieczenlem”.

Do obliczenia składki 0C UNIQA ubezpieczyciel bierze pod uwagę wiele informacji, a są to miedzy innymi informacje dotyczące pojazdu (rodzaj, marka, model, wykorzystanie, okres eksploatacji, pojemność silnika), a także informacji dotyczących kierowcy i współwłaściciela (strefa taryfowa, miejsce zamieszkania, wiek, przebieg dotychczasowych ubezpieczeń), a także okres umowy, sposób płatności składki.

W celu uzyskania większej ilości informacji należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Polis  UNIQA dostępnymi na stronie ubezpieczyciela (www.uniqa.pl ) lub zadzwonić pod numer +48 (0) 42 63 44 700 gdzie po rozmowie z konsultantem wszystkie nasze wątpliwości powinny zostać rozwiane. Klient ma także możliwość osobistego udania się do jednej z placówek ubezpieczyciela.

Pełne OC + AC
już od 574 pln

Axa Kalkulator
Axa
Axa


Polecamy: 9 na 10 kierowców wybiera Axa