Porównaj składki z Pocztowe »

OC w TUW Pocztowe

Wiele osób mogło by się pytać po co komu ubezpieczenle Odpowiedzialności Cywilnej, po co w ogóle taki wymóg i niby czemu ma ono służyć. Ubezpieczenie to jak sama nazwa mówi chroni nas zwyczajnie od odpowiedzialności za chociażby spowodowanie szkód swoim pojazdem na ludziach czy mieniu. Obecnie praktycznie każdy z ubezpieczycieli oferuje w swoim pakiecie ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenle OC. Do grupy tych ubezpieczycieli należy Pocztowe TUW.

Przedmiot sumy umowy i składka 0C w Pocztowym TUW.

Przedmiotem ochrony w  TUW są wszelkiego rodzaju szkody wyrządzone na mieniu oraz na osobach. Szkody te muszą być związane z użyciem ubezpieczonego pojazdu wpisanego do umowy. Polisa chroni od finansowej odpowiedzialności za spowodowanie na przykład trwałego uszczerbku na zdrowiu, śmierci uczestnika wypadku lub zniszczenia/uszkodzenia mienia.

Natomiast jeżeli chodzi o sumę umowy, to żaden z ubezpieczycieli nie ma zbytniego pola do popisu ponieważ minimalne sumy polisy są określone przez ustawę z dnia 22 maja 2003 roku, która dokładnie określa minimalne sumy umowy w TUW, a mianowicie:

  • 1,5 Miliona Euro za szkody wyrządzone na osobach.

  • 300 Tysięcy Euro za szkody wyrządzone na mieniu (szkody majątkowe).

Ubezpieczyciele jednak mogą podnieść sumy umowy dla większego komfortu swoich klientów. Jest to raczej rzadko praktykowana metoda przyciągania klientów. Umowę ubezpieczenla zawiera się przeważnie na dwanaście miesięcy choć są czasami odstępstwa od tej zasady, na przykład gdy pojazd jest zarejestrowany tymczasowo.

Obliczenie składki w TUW

Ubezpieczyciel Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do obliczenia składki  TUW wykorzystuje wiele informacji dotyczących samego pojazdu jak również właściciela i historii wcześniejszych polis. Brane pod uwagę informacje to między innymi:
  • Wiek, miejsce zamieszkania, a także płeć właściciela pojazdów oraz wszystkich współwłaścicieli.

  • Data otrzymania uprawnień do prowadzenia ubezpieczanego pojazdu oraz sam rodzaj ubezpieczanego pojazdu (np. pojazd osobowy).

  • Wiek pojazdu, marka, model, rok produkcji ubezpieczanego pojazdu.

  • Historia wcześniejszych polis Odpowiedzialność Cywilnej.

Dlaczego koniecznie trzeba ubezpieczyć pojazd? Niekoniecznie, ale…

W powyższym zdaniu jest trochę prawdy i trochę kłamstwa. Pod względem prawnym mamy obowiązek zabezpieczenia swojego pojazdu, który będzie poruszał się po drogach publicznych, wynika to ze wcześniej wymienionej ustawy mówiącej o obowiązkowych polisach, w tym także polisach komunikacyjnych 0C. Do rzeczy. Jeżeli spowodujemy wypadek wtedy ubezpieczyciel pokrywa wszelkie koszty uszkodzeń jakie spowodowaliśmy, bez znaczenia czy były to uszkodzenia na mieniu czy też na osobach. Mamy wtedy zapewnioną ochronę finansową ponieważ ubezpieczyciel pokryje leczenie, a także odszkodowanie i koszty naprawy mienia do sum ubezpieczeniowych określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. W przypadku gdybyśmy wyrządzili szkody, a nie mieli wykupionej polisy (bo przecież tak też możemy zrobić) cała finansowa odpowiedzialność spada na nas i na nasz portfel. Problem jest niewielki jeżeli na przykład stracimy kontrolę nad pojazdem i uszkodzimy płot, sytuacja wygląda gorzej jeżeli potrącimy kogoś powodując jednocześnie poważne obrażenia ciała. W takim przypadku jesteśmy zobowiązani do pokrycia kosztów leczenia, odszkodowania, a czasami nawet dożywotniej renty z tytułu niemożności podjęcia pracy w wyniku doznanych uszkodzeń ciała. Tak więc jak widać lepiej wydać kilkaset złotych niż nabawić się poważnych problemów finansowych.

Informacji dotyczących oferty w Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych możemy szukać na stronie internetowej ubezpieczyciela www.tuwpocztowe.pl oraz pod numerem telefonu (22) 511 20 50 lub (22) 618 83 24. Wszelkie pytania i wątpliwości możemy rozwiązać udając się bezpośrednio do placówki ubezpieczyciela lub kontaktując się z nim drogą telefoniczną (numery podane powyżej) lub mailową (poczta@tuwpocztowe.pl).

Pełne OC + AC
już od 574 pln

Axa Kalkulator
Axa
Axa


Polecamy: 9 na 10 kierowców wybiera Axa