OC w HESTIA

Obowiązkowe ubezpieczenle. Nie masz? Płacisz.

Ubezpieczenie OC jest w naszym kraju wymagane obowiązkowo. Prowadzący pojazd bez ważnego ubezpieczenla OC może mieć wiele nieprzyjemności z tego powodu, a przede wszystkim zapłaci wysoka karę pieniężną ustalaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Przedmiot oraz zakres ubezpieczenla w Hestia.

Przedmiotem umowy jest odpowiedzialność cywilna osób, które kierując pojazdem ubezpieczonym w Hestia wyrządzą szkodę na mieniu lub na osobie w postaci stałego uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy pojazdów, wypłaty odszkodowania, a także pokrycia kosztów leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanych do sum gwarancyjnych określonych w umowie polisy Hestia.

Polskie prawo określa sumy gwarancyjne oraz podstawowy zakres ubezpieczeń obowiązkowych jakimi są polisy. Ogólne Warunki Ubezpieczenia każdego z ubezpieczycieli w tym TU Hestia są określone przez ustawę z dnia 22 maja 2003 roku mówiącej o polisach obowiązkowych.

Czas trwania umowy oraz składka w Hestia.

Umowa ubezpieczenla Hestia jest zawierana co najwyżej na dwanaście miesięcy. Natomiast składka jest ustalana indywidualnie dla każdego z klientów, którzy się wyrażą chęć zawarcia polisy w Hestia czy chociażby porównania oferty TU Hestia z innymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Dzięki możliwości skorzystania z porównywarki produktów ubezpieczeniowych obliczenie składki ubezpieczenla  w Hestia jest niezwykle proste, wystarczy podać kilka informacji o kierowcy, który chce ubezpieczyć samochód, a także o samochodzie na który to ma być wystawiona umowa. Polisa może być także zawarta na krótszy okres w zależności od oferty udostępnionej przez Hestia.

Więcej informacji o ofertach Hestia?

Aby uzyskać więcej informacji warto zajrzeć na stronę internetową firmy  Hestia lub też zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Istnieje możliwość skontaktowania się z jednym z przedstawicieli firmy ubezpieczeniowych lub kontakt pod numerem telefonu 801 107 107 lub (58) 555 55 55 (informacje o ubezpieczenlach, szkodach, firmie). Ciekawą opcją jest także zakładka „Zapytaj Huberta”. Zobacz kreator ubezpieczenla komunikacyjnego na Hestia.pl

Pełne OC + AC
już od 574 pln

Axa Kalkulator
Axa
Axa


Polecamy: 9 na 10 kierowców wybiera Axa