Porównaj składki z HDI Asekuracja »

OC w HDI

Obowiązkowe ubezpieczenle dla każdego.

Jeżeli patrol policji zatrzyma kierowcę pojazdu, a ten nie będzie miał ważnej umowy ubezpieczenla odpowiedzialności cywilnej to jednostka porządkowa ma prawo odholować pojazd kierującego na parking na koszt kierowcy oraz ukarać go odpowiednią karą za brak posiadania ubezpieczenla. Pojazd bez ubezpieczenla OC może pozostawać na parkingu nawet do czasu w którym kierowca wykupi ubezpieczenle OC.

Dodatkowo osoba taka jest zobowiązana do wniesienia opłaty karnej wynikającej z ustaleń umowy z 22 maja 2003 roku. UFG co roku ustala odpowiednie kary za brak polis OC odpowiednio dla pojazdów osobowych, ciężarowych itd.

Od czego chroni ubezpieczenle w HDI Asekuracja.

Gdy kierowca wyrządzi szkody związane z ruchem ubezpieczonego pojazdu to ma zapewnioną ochronę ubezpieczeniową przed finansowymi konsekwencjami swoich czynów. Odszkodowanie dla osoby pokrzywdzonej wypłaca ubezpieczyciel zamiast  sprawcy jakby to było w przypadku stwierdzenia braku umowy z HDI.

Jeśli chodzi o zakres umowy, a także jego przedmiot to konkretne wytyczne są ustalone w ustawie o ubezpieczenlach obowiązkowych obowiązująca od 22 maja 2003 roku. Ustawę możemy znaleźć na stronie polskieustawy.com.

Składka oc w HDI Asekuracja.

Składka ubezpieczeń  w HDI Asekuracja jest obliczana na podstawie wielu czynników do których należą między innymi:

 • Rodzaj ubezpieczanego pojazdu oraz jego parametrów technicznych czyli przede wszystkim pojemności silnika oraz dopuszczalnej masy całkowitej.
 • Rodzaju i miejsca rejestracji pojazdu, a także strefy regionalnej.
 • Przeznaczenia w jakim będzie użytkowany pojazd.
 • Wieku w jakim jest posiadacz pojazdu oraz okresu posiadania przez niego prawa jazdy.
 • Przebieg historii twoich ubezpieczeń według systemu zniżek oraz zwyżek.
 • Wysokość sumy gwarancyjnej oraz czas na jaki zawarta zastałą umowa.
 • Ilości osób korzystających z pojazdu, miejsc w pojeździe, a także sposobu w jaki zostanie zapłacona składka.

W  HDI Asekuracja obowiązuje system zniżek oraz zwyżek dzięki czemu klient może zapłacić mniej lub więcej. W przypadku zniżek brane pod uwagę jest:

 • Zawarcie autocasco lub innych produktów innych  niż komunikacyjne w HDI Asekuracja.
 • Bezszkodowy przebieg ubezpieczenla, a także bezszkodowa kontynuacja ubezpieczenla w HDI Asekuracja.
 • Wybranie jednorazowego opłacenia składki.

Natomiast na zwiększenie zwyżek wpływa:

 • Wybór opłaty składki w ratach.
 • Szkodowy przebieg ubezpieczenla.
 • Posiadanie prawa jazdy krócej niż jeden rok, a także wiek poniżej 25 lat.
 • Współwłasność pojazdu oraz liczba miejsc.

Wyłączenia od odszkodowania w HDI Asekuracja.

Ubezpieczyciel ma prawo określić za jakie szkody nie będzie odpowiadał w przypadku ich wystąpienia. HDI Asekuracja nie odpowiada za szkody:

 • Za szkody wyrządzone bezpośrednio przez kierującego pojazdem dla innego posiadacza pojazdu mechanicznego.
 • Za szkody, które wynikły w czasie przewożenia ładunków lub innego typu bagażu chyba, że spowodowane zostały przez inną osobę.
 • Polegające na utracie gotówki lub innych cennych rzeczy.
 • Polegających na znacznym zanieczyszczeniu bądź też skażeniu środowiska naturalnego.
Pełne OC + AC
już od 574 pln

Axa Kalkulator
Axa
Axa


Polecamy: 9 na 10 kierowców wybiera Axa