Porównaj składki z Compensa »

OC w COMPENSA

Obowiązkowo w całym kraju - wybierz Compensa OC.

Ubezpieczenie OC jest w większości krajów obowiązkowe. Wynika to z ustaleń prawnych, które zostały wprowadzone w danych krajach. W Polsce również istnieje taki obowiązek wynikający z ustawy z dnia 22 maja 2003 roku mówiącej o obowiązkowych ubezpieczenlach. Kierowca przyłapany bez ważnego ubezpieczenla Odpowiedzialności Cywilnej może się spodziewać niemiłych konsekwencji w postaci kary pieniężnej. Jeszcze gorszą sytuacją jest wyrządzenie szkody bez posiadania ubezpieczenla OC, wtedy winowajca pokrywa koszty naprawy mienia, a nawet dożywotniej renty inwalidzkiej dla osób poszkodowanych co jest niemałym obciążeniem finansowym.

Suma ubezpieczenla Compensa oraz sposób obliczania składki w Compensa.

0C w Compensie jest na swój sposób wyjątkowe. Dlaczego? Ponieważ sumy umowy są wyższe niż te minimalne określane przez wcześniej wspomnianą ustawę. Ustawa określa iż minimalne sumy ubezpieczenla to odpowiednio:

 • Dla szkód na mieniu 300 tysięcy Euro.
 • Dla szkód na osobach (trwały uszczerbek, śmierć) 1,5 miliona Euro.

Ubezpieczniowa umowa  chroni klienta od ponoszenia odpowiedzialności finansowej za szkody związane z ruchem ubezpieczonego pojazdu. Dzięki temu ubezpieczony w razie wypadku podaje dane ubezpieczyciela, który zajmie się wypłaceniem odpowiednich świadczeń. Oczywiście istnieją pewne wyłączenia odpowiedzialności. Przykładowo ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za szkody powstałe w momencie gdy kierowca pojazdu był pijany lub nie posiadał odpowiednich uprawnień do kierowania tym pojazdem.

Składka Compensa jest obliczana na podstawie wielu informacji zebranych przez ubezpieczyciela. Może wydawać się to skomplikowanym procesem lecz każdy klient może obliczyć przybliżoną wartość polisy w Compensa, korzystając z porównywarki. Kalkulator to aplikacja pozwalająca obliczyć składkę na podstawie tych samych danych z których korzysta ubezpieczyciel.

Dane potrzebne do obliczenia składki ubezpieczeniowych to między innymi:

 • Rodzaj ubezpieczanego pojazdu.
 • Marka i model pojazdu.
 • Przeznaczenie pojazdu oraz jego wiek (obliczany zazwyczaj od pierwszej rejestracji).
 • Wiek ubezpieczonego.
 • Okres posiadania prawa jazdy przez ubezpieczonego
 • Historia wcześniejszych ubezpieczeonych, a mianowicie ich bezszkodowość.
 • Aktualnie obowiązująca taryfa ubezpieczyciela.
 • Okres na jaki zostaje zawarta umowa.
 • Sposób płatności składki.

Zakres terytorialny ubezpieczeń w Compensa.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej jest ważne na terenie większości krajów europejskich należących do Wielostronnego Porozumienia Gwarancyjnego. W innych krajach może być potrzebna Zielona Karta. Listę krajów gdzie uznaje się ubezpieczenle w Compensa za ważne można znaleźć w Ogólnych warunkach Ubezpieczeniowej na stronie internetowej ubezpieczyciela (www.compensa.pl).

Umowę ubezpieczenla zawiera się przeważnie na okres dwunastu miesięcy lecz istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenla na krótszy okres na przykład dla pojazdów zarejestrowanych w kraju tymczasowo.

Więcej szczegółowych informacji na temat  można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub w treści ustawy z dnia 22 maja 2003 roku mówiącej o ubezpieczenlach obowiązkowych. Informacje można uzyskać także pod numerem telefonu 0 801 120 000 lub +48 22 501 61 00.

Pełne OC + AC
już od 574 pln

Axa Kalkulator
Axa
Axa


Polecamy: 9 na 10 kierowców wybiera Axa