Oblicz składkę Aviva Commercial Union »

OC w AVIVA

Aviva to ubezpieczyciel przestrzegający swoich reguł. Wcześniejsza nazwa ubezpieczyciela to Commercial Union. Spółka przeszła tak zwany proces rebrandingu i od niedawna nazywa się Aviva.

Każdy kto posiada pojazd, powinien posiadać też ubezpieczenle OC Aviva. Jeżeli spowodujesz szkody związane bezpośrednio z ruchem Twojego pojazdu, to każdy ubezpieczyciel pokryje koszty „naprawy” tej krzywdy. Aviva, gwarantuje Ci pokrycie szkód wyrządzonych z Twojej winy, do określonej wysokości sumy gwarancyjnej.

Każdy użytkownik pojazdów mechanicznych musi je ubezpieczyć, najpóźniej do dnia w którym pojazd ten zostanie zarejestrowany w naszym kraju. Istnieją także takie przypadki, w których osoba przekraczająca granice nie ma aktualnej polisy lub Zielonej Karty Aviva, w takich przypadkach także należy przykładowo zawrzeć umowę ubezpieczenla obowiązkowego oc Aviva.

Jak kupić ubezpieczenle wAvivie?

Możemy to zrobić poprzez rozmowę telefoniczną lub złożenie zamówienia na stronie internetowej ubezpieczyciela. Warto być przygotowanym, aby szybko i sprawnie podać wszystkie informacje jakich od nas będzie wymagał rozmówca telefoniczny lub też tych, które będą potrzebne do wypełnienia formularza internetowego Aviva. Ubezpieczeniowe Aviva posiada zupełnie za darmo dodatkowy, standardowy pakiet assistance aviva.

Dokument jaki otrzymamy od Aviva to polisa oraz Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenla oc posiadaczy pojazdów mechanicznych i assistance aviva. Jeżeli jakiekolwiek dane zawarte w umowie z Aviva się zmienią, warto jak najszybciej poinformować o tym ubezpieczyciela.

Jaka jest składka, okres i proces automatycznego przedłużenia w Aviva ?

Standardowy okres ubezpieczeniowy oc w avivie to dwanaście miesięcy. Umowa w Aviva jest automatycznie przedłużana. Taka sytuacja następuje w dwóch przypadkach jeżeli chodzi o Aviva. Gdy po dwunastu miesiącach składka  była opłacana w wymaganych wysokościach i terminach oraz gdy najpóźniej dzień przed zakończeniem ubezpieczony nie złoży specjalnego pisma w celu anulowania ubezpieczenla.

Tak więc łatwo wywnioskować, że jeżeli chcemy zmienić swojego ubezpieczyciela na innego, to musimy wystosować specjalne pismo wymówienia umowy, które musi dotrzeć do ubezpieczyciela minimum na jeden dzień przed zakończeniem okresu ubezpieczenla. Nie liczy się stempel czy data na kopercie, lecz data dotarcia pisma do ubezpieczyciela. Ubezpieczenia Aviva nie stanowią takich problemów.

Obliczenie stawki ubezpieczenla Aviva przez Kalkulator Aviva jest banalnie proste. Możemy to zrobić za pomocą Internetu lub po skontaktowaniu się z operatorem specjalnej linii telefonicznej Aviva. Składka w Aviva CU, którą obliczysz samodzielnie na stronie internetowej ubezpieczyciela lub telefonicznie jest aktualna prze około dwa miesiące. Kalkulator Aviva oblicza wszystkie ceny polis w różnych wariantach.

Wyliczenie składki obowiązkowych ubezpieczeń przez Kalkulator Aviva Commercial Union odbywa się z uwzględnieniem wielu parametrów Twojego pojazdu i innych ważnych informacji. Główne czynniki jakie decydują o wysokości składki ubezpieczeniowej w Aviva to wiek i przebieg Twojego auta oraz jego pojemność, a także to jak długo trwał bezszkodowa jazda, za którą można otrzymać największe zniżki. Aviva ma znacznie lepsze ceny niż Commercial Union. Porównaj ceny przez Kalkulator Aviva.

Sytuacje objęte ubezpieczenlem oraz sytuacje w których Aviva nie wypłaci odszkodowania.

Ubezpieczyciel Aviva, wypłaci odszkodowanie poszkodowanym w wypadku gdy szkoda powstanie w związku z ruchem pojazdu ubezpieczonego. Ubezpieczyciel Aviva za szkodę uważa także szkody związane z wysiadaniem i wsiadaniem do samochodu. Także podczas rozładowywania i załadowywanie pojazdu, postoju, zatrzymania czy garażowania.

Sumy gwarancyjne jakie oferuje Aviva to:

  • 2,5 miliona euro w przypadku gdy dojdzie do szkód na osobie
  • 500 tysięcy euro w przypadku szkód na mieniu.

Obie sumy są wyrażone w odniesieniu do jednego zdarzenia, a kwota jest przeliczana na obcą walutę zgodnie z obowiązującym średnim kursem opublikowanym przez Narodowy Bank Polski w dniu zdarzenia. 

Ubezpieczyciel określił także sytuacje w których nie będzie wypłacał odszkodowania:

  • Spowodowane przez kierującego, posiadaczowi pojazdu, które polegają na uszkodzeniu/zniszczeniu bądź utracie mienia.
  • Wynikłe podczas przewożenia bagażu, przesyłek czy innego ładunku w celu zarobkowym
  • Sytuacji polegających na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.
Wszystkie szkody opisane w artykule 38 Ustawy o ubezpieczenlach obowiązkowych
Pełne OC + AC
już od 574 pln

Axa Kalkulator
Axa
Axa


Polecamy: 9 na 10 kierowców wybiera Axa