Oblicz składkę Allianz »

OC w ALLIANZ

Jak każdy kierowca wie (choć zdarzają się odstępstwa) ubezpieczenle OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu czyli kierowcy. Dzięki niemu, nie będziemy musieli płacić z własnej szkody za ewentualne szkody jakie wyrządzimy naszym autem w wielu różnych przypadkach. Ubezpieczenie OC w Allianz Direct to nie tylko zabezpieczenie przed pokrywaniem kosztów z własnej kieszeni,  oc w firmie allianz to także w każdym z pakietów usługa Mini Car Assistance, która jest bezpłatnie dodawana, a może przydać nam się w najmniej oczekiwanych momentach.

Allianz oferuje nam w trzy pakiety:

Allianz Podstawowy – to pakiet dzięki, któremu będziemy chronieni od poniesienia kosztów za wyrządzone szkody podczas prowadzenia ubezpieczonego auta. Dodatkowo Allianz Direct dołącza do tego ubezpieczenla Mini Car Assistance zupełnie za darmo.

Allianz Rozszerzony – to pakiet ubezpieczeń w których zawarte jest 0C oraz ubezpieczenle od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, a także ubezpieczenle Mini Car Assistance.

Allianz Pełny – to ubezpieczenle obowiązkowe wraz z ubezpieczenlem NNW oraz ubezpieczenlem Ochrony Prawnej.

Każdy z pakietów zawiera ubezpieczenle Allianz Mini Car Assistance, które może się okazać bardzo przydatne w nagłych wypadkach, więcej można przeczytać na tej stronie: Mini Car Assistance.

Warunki ubezpieczenla i naliczane zniżki

Każdy z kierowców liczy zapewne na zniżki. Te na ubezpieczenla Allianz Direct są różne, głownie przyznawane są za bezwypadkową jazdę w różnych okresach. Największa, 60-procentowa zniżka, przysługuje tym kierowcom, którzy przez okres ośmiu lat nie spowodowali nawet najmniejszej kolizji.

Dodatkowo zniżkę możemy uzyskać również za kontynuację wykupu polisy w Allianz Direct po upływie wcześniejszej dwunasto miesięcznej umowy. Niezależnie od tego czy będziemy podpisywać umowę na to samo auto czy też na nowo kupione, jeżeli przedłużamy umowę w Allianz Direct, przysługuje nam 10 procent zniżki.

Niestety tak jak w każdym towarzystwie może dojść do podniesienia składki za spowodowane szkody w czasie trwania umowy.

Jakie składki oferuje Allianz Direct?

Obliczenie składki w Allianz Direct jest bardzo proste. Wystarczy, że skorzystasz z kalkulator składek Allianz. Składki są obliczane z uwzględnieniem:

  • rodzaju pojazdu,
  • wieku właściciela pojazdu,
  • charakteru w jakim będzie użytkowany pojazd

Stawki polisy w Allianz są także uzależnione od rozłożenia składek na raty. Każdy raczej wie, że im więcej rat tym mniej korzystna stawka za całość. Najbardziej korzystne jest zapłacenie z góry całorocznej składki. Ceny, zresztą jak w większości towarzystw ubezpieczeniowych są uzależnione w głównej mierze od nas i naszego pojazdu.

Warunki umowy w Allianz

Przeważnie umowa o ubezpieczenle jest zawierana na okres dwunastu miesięcy. Krótszy okres umowy jest możliwy w przypadku:

  • gdy pojazd jest zarejestrowany w kraju na stałe, a osoba zawierająca umowę prowadzi działalność polegającą na kupnie oraz sprzedaży pojazdów mechanicznych
  • kiedy pojazd ubezpieczany jest zarejestrowany tymczasowo lub jest zarejestrowany za granicą.
  • gdy ubezpieczanym pojazdem jest pojazd historyczny lub wolnobieżny ( zgodnie z ustawą „Prawo o Ruchu Drogowym”)

Umowa o ubezpieczenle  pojazdu mechanicznego w Allianz jest przedłużana automatycznie pod upływie ważności starej umowy. Jako klient możemy nie korzystać dalej z produktów Allianz, jeżeli sporządzimy i dostarczymy specjalne pismo do siedziby ubezpieczyciela nie później niż jeden dzień przed upływem ważności starej umowy, nowa nie zostanie stworzona. Allianz nie przedłuży automatycznie umowy, jeżeli składka określona w umowie nie zostanie zapłacona w całości za mijające dwanaście miesięcy. Odpowiedzialność ubezpieczyciela kończy się wraz z datą końcową dwunastomiesięcznej umowy której składka nie została w pełni opłacona.

Suma ubezpieczenla w Allianz Direct.

Allianz Polska w ramach ubezpieczenla odpowiada finansowo za wyrządzone szkody do pewnych sum gwarancyjnych, które są określone w umowie. Sumy te to odpowiednio:

  • 2,5 miliona Euro na każdą poszkodowaną osobę, która doznała szkód na osobie (rozstrój zdrowia, stały uszczerbek)
  • 500 tysięcy Euro jeżeli chodzi o szkody w mieniu na jedno zdarzenie.

Przeliczenie kwoty na obce waluty jest ustalana przy wykorzystaniu średniego kursu waluty publikowanego przez NBP w dniu, w którym doszło do zdarzenia.

Więcej szczegółowych informacji możemy uzyskać na stronie Allianz Direct lub Allianz Polska lub też pod specjalnym numerem telefonu: 0(22) 567 67 67.

Pełne OC + AC
już od 574 pln

Axa Kalkulator
Axa
Axa


Polecamy: 9 na 10 kierowców wybiera Axa