Wypowiedzenie umowy OC

documents/Wypowiedzenie_umowy_OC_przez_nabywcę_Teida.pdf Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC przez nabywcę

documents/Wypowiedzenie_umowy_OC_Teida.pdf Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

Chcesz zmienić ubezpieczenle OC na tańsze? Skorzystaj z Naszego kalkulatora OC, oblicz w minutę stawki ubezpieczeń 16 towarzystw i porównaj ich ceny. Znajdziesz atrakcyjną ofertę dopasowaną dla Ciebie.

Zmiany prawa w zakresie wypowiedzenia umowy!

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych w czwartek 14 lipca zatwierdziła poprawki dotyczące podwójnego 0C. Ich wprowadzenie stanowi ułatwienie dla ubezpieczonych, gdyż pozwala na wypowiedzenie automatycznie przedłużanej umowy, jeżeli ubezpieczony posiada dwie polisy. Zobacz więcej

Dla kogo jest wypowiedzenie umowy 0C?

Umowa ubezpieczenla 0C jest zawierana zawsze na okres 12 miesięcy (z kilkoma wyjątkami). Podpisując umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym, zgadzasz się na to aby polisa ubezpieczenla była prowadzona przez twoją wybraną firmę. W przypadku płatności ratalnej kwota ubezpieczenla jest rozkładana na określony czas, natomiast umowa ubezpieczenla obejmuje cały rok. Nie możemy wypowiedzieć umowy w połowie po spłacie jedynie połowy składki. Umowa jest zawarta na rok.

Jeśli opłaciłeś pełną składkę na ubezpieczenle i nie dostarczyłeś firmie wypowiedzenia umowy, wówczas umowa zostaje automatycznie odnowiona na kolejny okres. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenla należy złożyć w firmie w której się ubezpieczamy w trzech przypadkach:

  • Gdy chcemy zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe
  • Gdy sprzedajemy auto
  • Gdy kupujemy auto

Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenla 0C?

Zapoznaj się ze wzorem wypowiedzenia umowy. Umowę taką należy wydrukować i dostarczyć do siedziby firmy. Zalecamy zapoznać się również z ogólnymi warunkami ubezpieczenla, aby uniknąć problemów, gdy firma zastrzegła sobie sposób wypowiedzenia umowy. Ustawa pozostawiła towarzystwu doprecyzowanie pewnych kwestii.

Ogólnie wymaga się aby wypowiedzenie zawierało:

  • pełną nazwę i adres towarzystwa ubezpieczeń
  • tytuł: "Wypowiedzenie umowy ubezpieczenla 0C dla posiadaczy pojazdów mechanicznych"
  • w treści wypowiedzenia powinny być zawarte: dane osobowe ubezpieczonego (imię, nazwisko, adres, nr dowodu), numer rejestracyjny pojazdu, marka pojazdu, numer i seria aktualnej polisy
  • Dodatkowo wypowiedzenie to powinno zawierać podstawę prawną na której się opieramy:
    "Na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczenlach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, wypowiadam umowę ubezpieczenla 0C posiadaczy pojazdów mechanicznych
  • Datę, miejsce i podpis złożenia wypowiedzenia przez właściciela i współwłaściciela polisy

Zachęcamy jednak do skorzystania z umowy wypowiedzenia oc do pobrania za darmo z Naszego serwisu.

Umowę najlepiej dostarczyć osobiście do siedziby firmy, otrzymamy wówczas potwierdzenie odbioru wypowiedzenia. W przypadku wysłania pocztą należy mieć na uwadze to, że znaczenie ma data otrzymania w siedzibie firmy.

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenla

Po dostarczeniu wypowiedzenia umowy powinniśmy otrzymać od firmy zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenla. Na takim zaświadczeniu będzie widnieć informacja o  ilości bezszkodowych lat jazdy oraz o aktualnie posiadanych zniżkach bonus malus.

Jeśli nie będziemy mieć takiego zaświadczenia, wówczas przy podpisywaniu nowej umowy na ubezpieczenle z innym towarzystwem będziemy zobligowani do podpisania oświadczenia o aktualnych zniżkach / zwyżkach na ubezpieczenle. Jeśli w takim oświadczeniu popełnimy błąd (będzie nieprawdziwe) wówczas ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania poszkodowanemu i odpowiedzialność za straty będzie egzekwowana bezpośrednio.

Zmieniam towarzystwo ubezpieczeniowe

Zgodnie z ustawą o ubezpieczenlach obowiązkowych każdy pojazd, nawet ten unieruchomiony na parkingu powinien posiadać aktualną polisę ubezpieczenla. Z tego tytułu umowa ubezpieczenla jest automatycznie przedłużana o kolejne 12 miesięcy. Jeśli chcesz zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe z określonych przyczyn (przykładowo inna firma oferuje Ci niższe składki na ubezpieczenle) musisz najpóźniej jeden dzień przed końcem aktualnej polisy złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenla.

Sprzedaję samochód

W przypadku sprzedaży naszego samochodu, niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają dosłania kserokopii umowy kupna-sprzedaży samochodu. Wysyłając wypowiedzenie umowy wraz z tym załącznikiem mamy pewność, że zrzekamy się ubezpieczenla na poprzednie auto.

Przykładowo, gdy nowy właściciel będzie miał szkodę do pokrycia z 0C, wówczas nasz wkład (zniżki) na polisie są bezpieczne. Warto wiedzieć, że niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe mogą obciążyć koszta nowej polisy (automatyczne przedłużenie polisy) staremu właścicielowi - gdy nie wypowie umowy.

Jeśli nowy właściciel wypowie aktualną umowę na ubezpieczenle oc, wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe powinno dokonać kalkulacji i zwrot składki ubezpieczenla za okres ubezpieczeniowy z którego nie skorzystałeś.

Kupuję samochód

Kupujący samochód ma prawo w ciągu 30 dni do wypowiedzenia aktualnej umowy ubezpieczenla.  Prawo o obowiązkowych ubezpieczenlach jest skonstruowane tak, że  polisa jest odnawiana automatycznie lub przenoszona automatycznie. W przypadku gdy nie wypowiemy umowy oc dla nowego auta, wówczas zostaje ona przekazana automatycznie na nas.

W przypadku gdy nasze zniżki na oc są mniejsze niż poprzedniego właściciela, wówczas ubezpieczyciel ma prawo rekalkulacji składki, a my jesteśmy zobligowani do jej zapłaty. W praktyce większość towarzystw wysyła do nas rekalkulację składki po upływie terminu, w którym możemy wypowiedzieć umowę. Czasem z tego tytułu może nas spotkać niespodzianka z powodu wysokiej składki ubezpieczenla. Jeśli decydujemy się pozostać przy ubezpieczycielu, warto poprosić o przeliczenie składki ubezpieczenla.

W przypadku, gdy decydujemy się na zmianę towarzystwa ubezpieczeniowego, wówczas musimy złożyć wypowiedzenie maksymalnie 30 dni po zakupie samochodu. Inaczej będziemy zmuszeni do opłacenia dwóch polis na ubezpieczenle oc.

Warunki wypowiedzenia umowy

Pełne OC + AC
już od 574 pln

Axa Kalkulator
Axa
Axa


Polecamy: 9 na 10 kierowców wybiera Axa