Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych

documents/ustawa_o_ubezpieczeniach.pdf Ustawa z dnia 22 Maja 2003 r z późniejszymi zmianami, tekst ujednolicony

Ustawa z dnia 22 Maja 2003 r o ubezpieczenlach obowiązkowych,  ubezpieczeniowym funduszu
gwarancyjnym oraz o Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zawiera wszelkie informacje dotyczące zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenla oc od pojazdów mechanicznych, ubezpieczenla oc rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

Określa sposoby kontroli spełnienia obowiązków zawarcia umów ubezpieczeń oraz konsekwencje z tytułu niewypełnienia tego obowiązku. Przedstawione są podstawowe zasady jakim powinny podlegać umowy ubezpieczenla 0C, które nie zostały wymienione w ustawach.

Dodatkowo ustawa kontroluje zadania i zasady działania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Portal Teida.pl postawił sobie zadanie interpretację najważniejszych punktów tej Ustawy. Postaramy się udostępnić możliwość dodawania własnej opinii dotyczących poszczególnych jej punktów.

Ustawa jest również do pobrania w formacie .pdf w tekscie ujednoliconym na dzień 9 Września 2009.

Pełne OC + AC
już od 574 pln

Axa Kalkulator
Axa
Axa


Polecamy: 9 na 10 kierowców wybiera Axa