Kary za brak ważnego ubezpieczenia OC


Jak wszyscy wiemy ubezpieczenle 0C - jest ubezpieczenlem obowiązkowym dla wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie 0C ma być gwarantem wypłaty odszkodowania za straty materialne dla osób poszkodowanych w wypadkach, w których Ty jesteś sprawcą

Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca zawsze odszkodowanie poszkodowanemu, jednak w określonych przypadkach może żądać zwrotu wypłaconego odszkodowania. Przykładowo jeśli prowadzący pojazd był nietrzeźwy, uciekł z miejsca zdarzenia lub nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu,  lub była osobom nieletnią.

Wszyscy powinni mieć zawartą polisę ubezpieczenla 0C, inaczej nie mają prawa do poruszania się po drogach publicznych. Nawet samochód, który stoi na parkingu powinien mieć aktualną polisę ubezpieczenla oc.

Jakie są kary i mandaty za brak ważnego ubezpieczenla 0C?

Kara za brak ważnego ubezpieczenla 0C jest rozróżniana w zależności rodzaju samochodu. Brak ważnego ubezpieczenla 0C samochodu osobowego skutkuje karą w wysokości 500 euro. Kara za brak ważnej polisy oc dla samochodu ciężarowego lub autobusy 800euro. Pozostałe pojazdy mogą otrzymać karę 100 euro (przykładowo: kara za brak ważnego ubezpieczenla oc motoru)


Kary są również rozróżniane ze względu od okresu pozostawania bez ważnego ubezpieczenla obowiązkowego:

  • do 3 dni bez ochrony ubezpieczeniowej: 20% wyżej określonej kary
  • do 14 dni: 50% opłaty określonej wyżej
  • powyżej 14 dni: 100% - pełna kara, mandat

Kontrola ważności polisy ubezpieczenla 0C?

Zgodnie z kodeksem drogowym do sprawdzania ważności Twojej aktualnej polisy ubezpieczenla 0C są uprawnieni: Policja, organy celne, straż graniczna, organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów, Inspekcja Transportu Drogowego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

W przypadku gdy opłaciłeś drugą część składki ubezpieczenla warto dodatkowo mieć przy sobie potwierdzenie zapłaty składki.
Pełne OC + AC
już od 574 pln

Axa Kalkulator
Axa
Axa


Polecamy: 9 na 10 kierowców wybiera Axa