Porównaj składki z Warta »

Jak zgłosić szkodę w Warta

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Warta, powołało specjalną spółkę Warta 24 PLUS, która zajmuje się likwidacją szkód. Spółka posiada dwa Centra Likwidacji Szkód w Katowicach oraz Lublinie. Warta 24 PLUS przeprowadzi każdego klienta przez proces likwidacji szkód w jak najszybszy i najprostszy sposób.

Kiedy będziesz się ubiegał o odszkodowanie w Warta? 

Jeśli uczestniczyłeś w wypadku, gdzie sprawca ma ubezpieczenle OC w Warta, dowiesz się jak domagać się swojego odszkodowania, które pokryje straty. Masz ubezpieczenle AC w Warta lub assistance? Wykorzystaj poniższe informacje, aby w łatwy sposób przejść przez likwidację szkody. Otrzymaj odszkodowanie jak najszybciej.

Ubiegamy się o odszkodowanie w Warta

Numery telefonów alarmowych do Centrum Alarmowego Warty to 0 801 311 311 lub +48 601 311 311. Już przy pierwszym kontakcie telefonicznym możemy załatwić wszystkie potrzebne rzeczy do likwidacji szkody. W większości przypadków likwidacja szkody rozpoczyna się już po pierwszym telefonie do Centrum Alarmowego Warty. 

Skontaktuj się telefonicznie z likwidatorem szkód Warta. Wybierając odpowiednią pozycję w interaktywnym menu telefonicznym zostaniemy połączeni z likwidatorem szkód, który poinformuje nas kompleksowo o procesie likwidacji szkód, a także posiada pełne uprawnienia do wyceny, a także podejmowania decyzji w sprawach, które nadają się do szybkiej likwidacji.

Zdecyduj się na najkorzystniejszą możliwość naprawy. Likwidator wybierze najodpowiedniejsza opcję likwidacji szkody, która będzie odpowiadała klientowi. Wybierze najodpowiedniejszy warsztat w którym szkody zostaną zlikwidowane, a także pomoże klientowi we wszystkich wątpliwościach jakie będzie miał.

Proces zgłoszenia szkody w Warta.

 1. Tuż po wypadku, ubezpieczony musi zadbać o bezpieczeństwo miejsca wypadku. Koniecznie musi ustawić trójkąt ostrzegawczy, włączyć światła awaryjne, a przede wszystkim nie dopuścić do powiększenia się szkody.
 2. Służby ratunkowe. Jeżeli w wypadku są ofiary należy wezwać odpowiednie służby (policję oraz pogotowie ratunkowe).
 3. Następnym krokiem będzie skontaktowanie się z Centrum Alarmowym Warta, które jest do dyspozycji ubezpieczonych przez dwadzieścia cztery godziny, siedem dni w tygodniu.
 4. Po wyborze odpowiedniej opcji interaktywnym menu, wybrany likwidator udzieli wszelkich informacji klientowi.
 5. Likwidator ustali wraz z ubezpieczonym szczegóły zdarzenia, zakres pomocy oraz ewentualnie poleci skontaktowanie się z linią assistance.
 6. Następnym krokiem będzie wycena szkody ( w uzasadnionych przypadkach rzeczoznawca towarzystwa przyjedzie w wyznaczone miejsce w celu sporządzenia wyceny), podjęcie decyzji likwidacyjnej, a także przedstawienie oferty wypłaty odszkodowania.
 7. Likwidacja szkody. Szkoda może być zlikwidowana w jednym z autoryzowanych warsztatów Towarzystwa Ubezpieczeniowego Warta.
 8. Aby uzyskać informacje dotyczące statusu procesu likwidacji szkody, ubezpieczony może zadzwonić do Centrum Alarmowego Warty o każdej porze dnia i nocy.

Jakie dane trzeba podać przy zgłaszaniu szkody komunikacyjnej?

 • Dane osoby, która zgłasza szkodę, właściciela pojazdu, osoby poszkodowanej, kierującej pojazdem. Jest to imię i nazwiska, adres oraz PESEL.
 • Numer polisy oraz numer rachunku bankowego
 • Dane z dowodu rejestracyjnego pojazdu, dane z prawa jazdy oraz numer telefonu sprawcy.
Pełne OC + AC
już od 574 pln

Axa Kalkulator
Axa
Axa


Polecamy: 9 na 10 kierowców wybiera Axa