Oblicz składkę Allianz »

Jak zgłosić szkodę w ALLIANZ

Ubezpieczenia komunikacyjne kupujemy po to aby mieć gwarancję wypłaty sum pieniężnych które pokryją szkody wyrządzone nam lub które sami komuś wyrządziliśmy. Ale gdy już dojdzie do wypadku, z krzywdą wyrządzoną dla nas to jak zgłosić szkodę?

W Allianz mamy dwie możliwości zgłaszania szkód, telefonicznie lub też osobiście. Istotne jest to, aby szkodę zgłaszać w jak najszybszym możliwym czasie, a w przypadku ubezpieczenla AC w Allianz terminy zgłaszania szkód są ściśle określone w Ogólnych Warunkach Umowy i aby otrzymać odszkodowanie należy dotrzymać tych terminów.

Zgłoszenie szkody poprzez Call Center.

Najszybsza metodą zgłoszenia szkody w Allianz jest zgłoszenie telefoniczne. Aby skontaktować się z Call Center należy wykręcić numer:

 • 0 801 10 20 30 (z telefonów stacjonarnych)
 • (+22) 657 12 02 (z telefonów komórkowych oraz z zagranicy)

Osoba przyjmująca zgłoszenie poinformuje nas dokładnie jakich dokumentów będzie wymagał rzeczoznawca, który skontaktuje się z nami w celu ustalenia szkód. Dodatkowo na nasz numer telefonu otrzymamy potwierdzenie SMS z numerem szkody i danymi odpowiedniego dla nas Centrum Likwidacji Szkód i Oceny Ryzyka.

Na skrzynkę poczty elektronicznej osoba zgłaszająca otrzyma druk do zgłoszenia szkody, a w celu zaoszczędzenia czasu będzie on wypełnione o dane zgromadzone w bazie danych Allianz. Druk musi zostać wypełniony do czasu przyjazdu rzeczoznawcy.

W Call Center istnieje także możliwość zgłoszenia szkody po godzinach pracy konsultantów. W takim przypadku należy zostawić informację na automatycznej sekretarce, a następnego dnia jeden z konsultantów oddzwoni na pozostawiony numer w celu rejestracji zgłoszenia szkody.

Zgłoszenia osobiste w Centrum Likwidacji Szkód i Oceny Ryzyka.

Rejestracja szkody może dobywać się także osobiście w jednym z czterech Centrów Likwidacji Szkód i Oceny Ryzyka.

Lista Centrów:

 • CLSiOR Warszawa, ul. Ostrobramska 86, 04-163
 • CLSiOR Gdańsk, ul. Grunwaldzka 413, 80-309
 • CLSiOR Poznań, ul. Wolsztyńska 5, 60-361
 • CLSiOR Katowice, ul. Murckowska 18a/1, 40-265

W przypadku zdecydowania się na taki rodzaj zgłoszenia szkody należy pamiętać, aby zabrać ze sobą następujące dokumenty:

 • Dowód rejestracyjny pojazdu
 • Kartę pojazdu
 • Prawo jazdy osoby prowadzącej pojazd w czasie powstania szkody
 • Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub inny dokument)
 • Oświadczenie winnego w zdarzeniu lub dane dotyczące sprawcy i jego polisy 0C
 • Polisę AC (jeżeli szkody zgłaszane są właśnie z tego ubezpieczenla)
 • W przypadku Dy szkody dotyczą kradzieży pojazdu należy zabrać ze sobą komplet kluczyków oraz urządzeń zabezpieczający pojazd przed kradzieżą.

Jak wygląda proces likwidacji szkód?

Jeżeli szkoda była zgłaszana telefonicznie to w ciągu dwudziestu czterech godzin od zgłoszenia, rzeczoznawca Allianz skontaktuje się z ubezpieczonym w celu ustalenia dogodnego miejsca oraz terminu w celu sporządzenia oględzin pojazdu, który uległ uszkodzeniu.

Po wizycie rzeczoznawcy ubezpieczony dokładnie będzie wiedział jaki będzie zakres napraw oraz przybliżony koszt naprawy. Wszystko o dzięki dokładnym oględzinom rzeczoznawcy, który sporządzi dokumentację w postaci fotografii oraz kalkulacje przybliżonych kosztów naprawy.

Rzeczoznawca odbierze od ubezpieczonego potrzebne dokumenty oraz udzieli wszelkich niezbędnych rad w wypełnianiu druku zgłoszenia szkody, jeżeli ubezpieczony ma z tym problemy.

Dalszych informacji ubezpieczony może się spodziewać dzięki kontaktowi z Call Center. Po oględzinach rzeczoznawcy dalszy proces obsługi będzie odbywał siew odpowiednim dla ubezpieczonego Centrum Likwidacji Szkód i Oceny Ryzyka.

Pełne OC + AC
już od 574 pln

Axa Kalkulator
Axa
Axa


Polecamy: 9 na 10 kierowców wybiera Axa