MTU

Informacje o firmie

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA jest jedną z najmłodszych firm ubezpieczeniowych prowadzących działalność na terenie Polski. MTU rozpoczęło swoją działalność operacyjną w 2002 roku aby już w 2005 roku osiągnąć najwyższą dynamikę wzrostu pośród zakładów
ubezpieczeń na polskim rynku. MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA należy do Grupy
Ergo Hestia, która znajduje się w pierwszej trójce ubezpieczycieli w Polsce.

MTU jako drugie towarzystwo ubezpieczeniowe w Grupie Ergo Hestia skupia sie na oferowaniu swoich produktów mieszkańcom mniejszych miejscowości, którzy przeważnie wybierają raczej proste ubezpieczenia mieszkań, domów i samochodów.

MTU prowadzi współpracę z kilkutysięczną siecią wykwalifikowanych pośredników – listonoszy, swoje ubezpieczenia oferuje również poprzez telezakupy oraz online.

Dzięki najniższym kosztom operacyjnym, które pozwalają na zapewnienie dobrej jakości produktów oraz wysokich standardów obsługi przy niższych cenach polis MTU może się pochwalić dwukrotnie większą dynamiką rozwoju w stosunku do innych towarzystw ubezpieczeń majątkowych w Polsce.

Dane kontaktowe:

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
81-731 Sopot
ul. Hestii 1

NIP 527-10-44-957, kapitał zakładowy 94.250.000,- zł, który został opłacony w całości.

Infolinia

Obsługa zawartych umów ubezpieczenia - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00 Zgłaszanie szkód i pomocy assistance - przez całą dobę, 365 dni w roku

Infolinia: 0801 107 108
Z telefonu komórkowego: 058 555 62 22
Fax: 058 555 63 02

Pełne OC + AC
już od 574 pln

Axa Kalkulator
Axa
Axa


Polecamy: 9 na 10 kierowców wybiera Axa