AIG

Informacje o firmie

Firma AIG powstała od skrótu Amercian International Group. Jest to jedna z największych na całym świecie firm ubezpieczeniowych Spółka ta jest notowana na giełdach Nowego Yorku. AIG jako firma ubezpieczeniowa prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Jej przychód w 2007 roku to ponad 110 miliardów dolarów.

AIG Polska

W Polsce AIG działa na rynku usług finansowych. Jest tworzona przez jedną grupę, w której działają niezależne spółki AIG Bank Polska S.A, Amplico AIG Life SA, AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A, AIG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A

Firma AIG działa w Polsce od lat 90. Prowadzi w swojej ofercie sprzedaż ubezpieczeń majątkowych (dla firm i korporacji), ubezpieczeń na życie (i ubezpieczenia turystyczne), ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia inwestycyjne

Pełne OC + AC
już od 574 pln

Axa Kalkulator
Axa
Axa


Polecamy: 9 na 10 kierowców wybiera Axa