Interrisk

Informacje o firmie

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na terenie Polski działa już od 1993 roku. Początkowo jako Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeniowe STU SA. a od 1997 roku gdy głównym akcjonariuszem spółki została CIGNA Insurance Company działa jako CIGNA. W 2006 roku Spółka pozyskała nowego akcjonariusza Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group i dołączyła do grupy VIENNA INSURANCE (VIG). VIG należy do największych koncernów ubezpieczeniowych w Europie. Jego akcje są notowane na giełdzie wiedeńskiej.

Grupa VIG zrzesza ponad 50 spółek, które zapewniają poczucie bezpieczeństwa milionom klientów w 23 krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

W dniu 6 lutego 2008 roku Spółka zmieniła nazwę na InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.

InterRisk oferuje uniwersalne produkty ubezpieczeniowe skierowane do różnych grup klientów.

InterRisk obecnie obsługuje blisko 2 miliony klientów, w roku 2008 zebrał ponad 700 milionów składki. Sieć sprzedaży Spółki stanowi 48 jednostek terenowych, 600 pracowników etatowych oraz ponad 2000 agentów. W swojej ofercie posiada ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, finansowe, osobowe i zdrowotne dla firm, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych.

Dane kontaktowe:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa
tel. +48 22 537 68 03, fax +48 22 537 68 04, 05
sekretariat@interrisk.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000054136, NIP 526-00-38-806
Kapitał Zakładowy i kapitał wpłacony: 78.440.000 PLN

Pełne OC + AC
już od 574 pln

Axa Kalkulator
Axa
Axa


Polecamy: 9 na 10 kierowców wybiera Axa