Kobieto, przygotuj się na wyższe składki

i/a________________________________________________________________________________________.jpg

Od 21 grudnia 2012 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące wyliczania wysokości składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC. Niestety, nie jest to dobra wiadomość klientów, gdyż likwidują one kryterium płci, czego skutkiem będą duże podwyżki dla pań.

Koniec roku 2012 będzie oznaczać duże zmiany w sposobie wyliczania wysokości składki OC. Mianowicie dotychczas ubezpieczalnie oferowały kobietom niższe składki z uwagi na fakt, że powodują one mniejszą liczbę wypadków, jednak aby nie dyskryminować mężczyzn, od 21 grudnia 2012 roku zniknie różnicowanie składek ze względu na płeć. Kryterium płci zostanie zniesienie pod wpływem decyzji podjętej przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Niestety nie odbije się to na niższych cenach ubezpieczeń dla mężczyzn, lecz wyłącznie zwiększy obciążenie kobiet, i to w dość dużym stopniu. Trudno jednoznacznie oszacować, jak duże będą podwyżki, jednak można przypuszczać, że będą one odczuwalne dla kobiecych portfeli. Co ważne, podwyżki obejmą nie tylko polisy komunikacyjne, ale również wszystkie inne rodzaje ubezpieczeń, w tym szczególnie na życie.

Pełne OC + AC
już od 574 pln

Axa Kalkulator
Axa
Axa


Polecamy: 9 na 10 kierowców wybiera Axa